Ulasan – Isu Faedah Atas Moratorium Bank


KEMAS KINI : Bank telah bersetuju untuk ‘menarik balik’ cadangan mengenakan faedah atas pinjaman yang ditangguh (moratorium).

Berikut adalah ulasan saya berkenaan isu moratorium bank yang menjadi bualan hangat;

Saya pernah sebut kepada beberapa orang rakan saya awal-awal dahulu, bahawa amat ‘janggal’ apabila bank memberikan payment holiday selama 6 bulan tanpa mendapat apa-apa pulangan. Sangat ‘pelik’.

Bank adalah entiti perniagaan, bukannya Baitul Mal atau badan kebajikan. Kita semua tahu mekanisma bagaimana bank ‘buat duit’ dan adalah tidak logik secara praktikal, bank tidak dapat apa-apa untung/pulangan selama tempoh 6 bulan dan boleh hidup selesa.

Enam (6) bulan tu setengah tahun! Bank pun ada pekerja dan kos yang perlu dibayar. Kalau perniagaan biasa pun boleh ‘demam’ tak dapat revenue apabila terpaksa ditutup 2 bulan, apatah lagi bank?

Sesiapa yang belajar ekonomi, anda mungkin biasa dengar istilah ‘there is no free lunch‘, tiada yang percuma sebenar-benarnya. Pasti ada catch sama ada nyata dan tersembunyi.

Apa-apa pun, kita sama-sama tunggu pencerahan daripada pihak berkuasa dan institusi kewangan. Dalam keadaan sekarang ini, sesiapa pun mudah melenting, terutama apabila melibatkan kewangan yang berkait terus dengan survivability.

Saya yakin Kerajaan Malaysia sangat memahami dan akan memberi penyelesaian menang bersama (win-win). Diharap juga di masa akan datang, apa-apa polisi atau arahan, biarlah diterangkan dengan jelas, agar rakyat tidak salah faham.

Kita sebagai rakyat Malaysia, pun perlu membaca dan fahami dengan teliti sebarang terma dan syarat. Ramai yang terus ‘sign’ dan ‘accept’ tanpa membaca.

Sekali lagi, ingat istilah ini – “There is no free lunch“. Dalam filem Madu Tiga pun ada disebut – “Baik, ada makna tu!”. Bersangka baik sentiasa, Insya Allah.

Selamat Hari Pekerja, selamat berpuasa dan selamat berhujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita.

AUDI FALIQ IBRAHIM
Petaling Jaya, 1 Mei 2020.

Menekuni Falsafah Raja Berpelembagaan


 

Foto ihsan BERNAMA (2020).

01. Kemelut politik yang melanda negara kita baru-baru ini mencetuskan keterujaan sebilangan besar daripada kita terutamanya berkenaan peranan KDYMM Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong.

02. Dalam keterujaan tersebut, ada yang mengeluarkan pelbagai pendapat dan andaian sehingga kelihatan tersasar daripada maksud sebenar berkenaan kuasa dan kedaulatan Sultan dan Raja-Raja Melayu.

03. Seriusnya andaian ini sehinggakan ada yang berpendapat sistem diraja adalah tidak relevan di zaman moden, dan perkara ini diulang-ulang dalam perbualan di kedai-kedai kopi.

04. Mereka yang berpendapat bahawa sistem diraja tidak relevan di zaman moden ini sebenarnya tidak memahami falsafah dan sejarah di sebalik idea ‘Raja Berpelembagaan’ itu sendiri.

05. Sebelum saya menghurai lanjut, saya mohon rakan-rakan yang membaca coretan ini, andai ada kesilapan dalam huraian saya, mohon ditegur dan diperbetulkan.

06. Coretan ini ditulis supaya saya dan kita semua lebih jelas dan faham falsafah sistem pemerintahan di negara kita, terutamanya idea ‘Raja Berpelembagaan’.

07. Pertamanya, idea Raja Berpelembagaan tidak harus ditafsir sebagai ‘Raja yang terikat dengan Perlembagaan’ tetapi ‘Raja yang berdiri bersama Perlembagaan’. Bezakan maksud keduanya!

08. Kedua, Perlembagaan dan Undang-Undang Tubuh Negeri tidak boleh dibaca dan ditafsir secara literal semata-mata. Pembacaan, pemahaman dan tafsiran setiap akta/enakmen perlu dibaca bersama dengan sejarah dan peristiwa yang menyebabkan akta/enakmen itu digubal.

09. Dalam konteks kuasa Sultan/Raja, ia perlu dilihat daripada mula tertubuhnya Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15, tentang bagaimana peranan Raja dan rakyat pada masa tersebut kerana itu yang menjadi asas (basis) kepada falsafah Raja Berpelembagaan pada masa kini.

10. Saya ambil maklum bahawa kita diajar di sekolah bahawa di zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahawa Sultan itu berkuasa mutlak dan tidak boleh disanggah sama sekali. Ini pemahaman yang kurang tepat.

11. Sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka sebenarnya sudah ada sistem ‘check and balance’ dalam pentadbiran. Cuba kita baca Hukum Kanun Melaka yang jelas menyatakan peranan Sultan dan rakyat Baginda dalam lunas undang-undang.

12. Sultan itu mempunyai kuasa eksekutif yang ‘kelihatan mutlak’ tetapi dalam urusan pentadbiran negara, ia diuruskan secara bersama melalui muafakat bersama jemaah pengurusan negara yang terdiri daripada Bendahara, Penghulu Bendahari, Laksamana dan seumpamanya.

13. Dalam kebanyakan urusan, Sultan bertindak sebagai pemberi kata putus (decision maker) dan dibantu dan dinasihat oleh jemaah Baginda dan ulama negara. Sultan tidak sewenang-wenangnya bertindak bersendirian dan menyalahguna kuasa (boleh baca Sejarah Melayu daripada awal hingga akhir).

14. Sultan yang bertindak ‘di luar batasan’ akan menerima nasib yang kurang baik. Ini juga direkodkan dalam Sejarah Melayu.

15. Satu lagi konsep yang perlu jelas difahami adalah rakyat itu adalah di bawah naungan Sultan dan rakyat hidup atas ihsan Sultan selaku pemilik tanah @ negara/negeri.

16. Sultan dan rakyat itu ada tanggungjawab masing-masing. Sultan selaku pemerintah dan penaung rakyat perlu bertindak secara adil dan memberi kemakmuran kepada rakyat, dan rakyat perlu menumpah taat setia dan bekerja bersama membangun negara kerana Sultan telah memberi izin untuk rakyat ‘menumpang’ di tanah Baginda.

17. Konsep ini disebut dalam Sumpah Demang Lebar Daun yang boleh dibaca dalam Sejarah Melayu, iaitu berkaitan tanggungjawab Sultan/Raja dan rakyatnya;

Titah Baginda, “Barang siapa hamba Melayu derhaka mengubahkan perjanjiannya, dibalikkan Allah bumbungan rumahnya ke bawah kaki ke atas.”

Maka sembah Demang Lebar Daun, “Jikalau raja Melayu itu mengubahkan perjanjian dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan takhta kerajaannya.”

18. Rakyat Sultan/Raja Melayu tidak terhad kepada orang Melayu sahaja. Sesiapa yang bermukim tinggal dalam negara/negeri Baginda adalah rakyat Baginda dan tertakluk kepada taat setia dan ihsan Baginda.

19. Di zaman moden ini juga dalam negara Malaysia dan negeri-negeri Melayu, konsep ini juga terpakai. Perlembagaan Malaysia dan Undang-Undang Tubuh Negeri asal-usulnya atau ‘ruh’ nya adalah daripada Hukum Kanun Melaka dan bukan semata-mata dan seratus-peratus garapan atau ‘ditiru’ daripada British semata-mata.

20. Setiap negeri-negeri Melayu sebelum British hadir sudah memiliki undang-undang sendiri dan sistem pentadbiran sendiri. Rakyat pada zaman itu hidup dalam aman dan harmoni.

21. Apabila British hadir, mereka mengiktiraf ketuanan dan kekuasaan Sultan/Raja Melayu di negeri masing-masing, dan tidak pernah mempertikaikan kekuasaan Baginda.

22. Residen British di setiap negeri Melayu diberi kuasa untuk mentadbir bagi pihak Sultan/Raja, dan residen-residen ini adalah bertanggungjawab dan perlu melapor kepada Sultan/Raja Melayu dalam hal-ehwal pentadbiran negeri, dan bukan kepada Ratu England.

23. Sultan/Raja pula, berkuasa penuh dalam hal-ehwal Islam dan adat istiadat Melayu DAN juga negeri secara keseluruhan.

24. Harus difahami bahawa Baginda hanya mewakilkan kuasa mentadbir negeri kepada Residen, dan British membayar elaun kepada Sultan/Raja Melayu atas ketinggian budi Baginda mewakilkan kepada mereka untuk mentadbir negeri.

25. Jadi daripada satu aspek, sebenarnya kalau hendak disebut negeri-negeri Melayu ini dijajah adalah kurang tepat, tetapi Sultan/Raja Melayu berkenan memberikan ruang kepada British untuk mentadbir negeri bagi pihak Baginda, dan dengan cara ini, pembesar dan orang-orang tempatan dapat mempelajari cara pentadbiran British yang mana baik.

26. Manfaat besar sebenarnya adalah kepada rakyat jelata, kerana dapat mempelajari ilmu dan cara pentadbiran di samping akses kepada dunia luar melalui diplomasi bersama British.

27. Apabila British membawa masuk pekerja daripada China dan India, Sultan/Raja Melayu atas ihsan dan budi perkenan Baginda, membenarkan untuk mereka bersama-sama mencari rezeki di Tanah Melayu.

28. Ketinggian dan keluhuran budi Sultan/Raja Melayu terbukti apabila Baginda berkenan menerima pekerja dari China dan India ini sebagai sebahagian daripada rakyat Baginda, dan menyerlahkan juga toleransi orang-orang Melayu.

29. Dengan syarat mereka (pekerja dari China dan India) ini menumpah sepenuh-penuhnya taat setia kepada Sultan/Raja Melayu dan tertakluk undang-undang negeri dan di bawah ihsan Baginda. Ini yang sering disebut sebagai ‘Kontrak Sosial’.

30. Dalam konteks negara Malaysia hari ini, Perdana Menteri bertindak sebagai wakil kepada Yang Di-Pertuan Agong untuk mentadbir negara bersama Jemaah Menteri.

31. Dalam erti kata lain, Baginda mewakilkan kuasa Baginda untuk mentadbir negara kepada Perdana Menteri bersama Jemaah Menteri.

32. Dalam sistem pemerintahan Malaysia juga, Yang Di-Pertuan Agong merupakan punca kuasa tertinggi dan di bawah Baginda adalah Legistatif (Parlimen), Eksekutif (Pentadbiran), dan Judisiari (Kehakiman).

33. Dalam bahasa mudahnya, Yang Di-Pertuan Agong memberi perkenan mewakilkan kuasa Baginda untuk membuat undang-undang kepada Parlimen; kuasa untuk mentadbir kepada Perdana Menteri bersama Jemaah Menteri; dan kuasa memutus keadilan dan hukuman kepada Kehakiman.

34. Ketiga-tiga cabang ini bertindak bagi pihak Baginda, dan bukan bersendirian dan secara semborono.

35. Undang-undang yang digubal di Dewan Rakyat dan Dewan Negara perlu mendapat perkenan Baginda sebelum boleh dikuatkuasa. Perdana Menteri dan Jemaah Menteri wajib melaporkan kepada Baginda berkenaan hal-ehwal negara pada setiap minggu kepada Baginda, dan Baginda berkuasa penuh memberi pengampunan kepada pesalah-pesalah yang dijatuhi hukuman.

36. Inilah falsafah Raja Berpelembagaan di mana Baginda berdiri bersama Perlembagaan.

37. Perkara yang sama juga berlaku di peringkat negeri.

38. Perlembagaan itu satu panduan, dan bukan satu ikatan yang membataskan kuasa Baginda. Malah perlembagaan itu adalah satu bukti menunjukkan kekuasaan Baginda selaku pemerintah tertinggi Persekutuan Malaysia.

39. Sebab itulah semua surat rasmi daripada kerajaan dilabel Urusan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong!

40. Dan ini juga membuktikan Sultan/Raja itu mempunyai tanggungjawab dan membuat kerja dan tidak hanya goyang kaki sebagaimana anggapan sebilangan daripada kita.

41. Disebabkan Baginda juga bekerja, maka selayaknya Baginda harus menerima elaun. Dan elaun ini adalah sebagai ‘simbolik gratuiti’ rakyat jelata kepada Baginda kerana menaungi rakyat dengan penuh tanggungjawab dan adil.

42. Nilai elaun ini juga adalah sebagai simbolik timbal balas Baginda mewakilkan sebahagian kuasa memerintah kepada Perdana Menteri/Menteri Besar.

43. Kepada individu yang mempertikaikan bahawa elaun ini membazir, sebenarnya nilai elaun ini tidak setanding dengan nilai tanggungjawab Baginda yang berat. Malah ramai rakyat yang pendapatannya sebulan lebih tinggi daripada elaun bulanan Sultan/Raja!

44. Sultan/Raja pun tidak mengharapkan elaun ini, dan ada Sultan/Raja yang mendermakan elaun mereka untuk kepentingan rakyat melalui pertubuhan dan yayasan.

45. Baginda dan kerabat Baginda kaya bukan kerana elaun semata-mata, kerana Baginda juga bekerja dan berusaha melalui perniagaan dan pelbagai kerja lain untuk menyara diri. Dan harta Baginda dan kerabat adalah hasil usaha sejak dari zaman dahulu lagi!

46. Justeru, falsafah Raja Berpelembagaan perlu ditekuni dan difahami dengan sepenuhnya dan janganlah ditafsir secara literal dan melulu.

47. Perbetulkan pemahaman kita berkenaan sejarah dan asal-usul negara melalui rujukan dan pembacaan yang benar dan mendalam. Jika kita benar-benar memahami sejarah negara, perlembagaan dan undang-undang, tidak timbul pertikaian dan salah faham.

Daulat Tuanku!

AUDI FALIQ IBRAHIM
Kelana Jaya, 4 Mac 2020

Selamat Tahun Baru 2020


AF 2020 Wish

Saya dengan ini mengucapkan Selamat Tahun Baru 2020 kepada semua sahabat dan kerabat walau di mana kalian semua berada. Tahun 2019 telah kita sempurnakan, dan semoga 2020 lebih bermakna untuk diri kita.

Apa yang telah berlalu adalah pengalaman dan teladan, justeru marilah kita terus melangkah ke hadapan mencari pedoman, impian dan kebahagian.

Terima kasih.

AUDI FALIQ IBRAHIM
Petaling Jaya, 31 Disember 2019.

Purata Perbelanjaan Sebulan Untuk Makan Di Luar Dan B40


Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

Saya kongsikan infografik dan data daripada Jabatan Perangkaan sempena Hari Statistik Negara 2019. Mari kita bincangkan.

Difahamkan, isi rumah wilayah tengah mencatatkan nilai purata yang tinggi iaitu RM725/bulan (RM24/hari) di Selangor, RM901/bulan (RM30/hari) di Kuala Lumpur, dan RM873/bulan (RM29/hari) di Putrajaya.

Di wilayah/negeri lain, nilai tertinggi adalah sekitar RM549/bulan (RM18/hari) di Pulau Pinang, dan terendah RM205/bulan (RM7/hari) di Sabah.

Faktor yang memungkinkan wilayah tengah mencatatkan angka yang tinggi adalah;

GAYA HIDUP – Makan di luar lebih mudah berbanding masak di rumah, kerana kekangan masa dan komitmen kerja di samping akses kepada restoran/kafe yang sangat mudah.

KUASA BELI – Pendapatan bulanan yang tinggi memampukan individu/isi rumah untuk kerap makan di luar, walaupun kos tinggi.

KAUM/BUDAYA – Kaum Cina secara umumnya gemar makan di luar kerana itu kebiasaan mereka, berbanding kaum-kaum lain, dan mereka lazimnya memiliki pendapatan yang tinggi, dan ramai yang tinggal di wilayah tengah.

Harus diingat, kos makan di luar bukanlah murah! Sebagai contoh, kos makan tengahari di kedai/gerai dengan menu nasi campur 2 lauk + air adalah sekitar RM15 (ini harga di Petaling Jaya/Shah Alam). Di tempat-tempat lain juga lebih kurang sama.

Untuk kumpulan B40 (pendapatan median RM3,000), jika individu/isi rumah ini tinggal di Kuala Lumpur dan makan di luar selama 30 hari (sebulan), ia telah menggunakan 30% daripada pendapatannya (RM901/RM3,000). Nilai yang agak tinggi!

Ini tidak termasuk kos/komitmen lain seperti bayaran balik pinjaman, sewa rumah, pengangkutan (petrol, servis kenderaan), saguhati ibu bapa, dan lain-lain. Berapa banyak yang boleh disimpan oleh kumpulan B40 ini?

Saya faham situasi ini kerana saya juga tergolong dalam kumpukan B40.

Mungkin kita boleh menjalankan kempen ‘Eat Less Outside, Eat More Inside’ untuk menggalakkan individu/isi rumah kurang makan luar, tetapi dengan harga barang yang tinggi, ia tidak begitu efektif dan harus diingat, bukan semua orang ada masa untuk memasak kerana komitmen kerja (mereka bukan malas, sebab hujung minggu kebanyakan memang memasak).

Pada saya, idea ‘Menu Rakyat 1Malaysia’ yang pernah dilaksanakan dulu adalah konsep yang bagus dan molek dilaksanakan semula dengan olahan berdasarkan konsep ‘meal/luncheon voucher’ yang dilaksanakan di negara Eropah (rujuk https://bit.ly/2oWhkMM).

Kerajaan tidak perlu subsidi 100% tetapi kos boleh dikongsi secara bersama dengan majikan, dan majikan yang melaksanakan inisiatif ini boleh diberikan insentif potongan cukai (misalnya). Jadikan ia sebagai salah satu ’employee benefit’.

Syarikat besar dan bertaraf multi nasional mungkin sudah ada inisiatif yang serupa (free lunch @ company canteen) tetapi jangan dilupa juga syarikat-syarikat marhaen yang pekerjanya mungkin terpaksa ‘skip’ makan tengahari kerana menyimpan duit untuk bayar hutang rumah atau belanja anak isteri.

Memberi makan orang yang lapar itu juga satu perbuatan yang mulia, dan bukan sekadar masa di bulan puasa sahaja! Kenapa tidak mahu direbut ganjaran pahala?

Sekadar pendapat. Perbincangan dan komen amat dialu-alukan, terutama daripada rakan-rakan yang pakar dalam ekonomi dan polisi.

Terima kasih.

AUDI FALIQ IBRAHIM
Petaling Jaya, 20 Oktober 2019.