Penarikan Semula Artikel-Artikel


Salam hormat kepada para pembaca sekalian.

Sukacita dimaklumkan bahawa beberapa artikel yang pernah disiarkan di dalam blog ini telah ditarik balik atas beberapa sebab termasuk menghormati keputusan dan status pihak-pihak yang berkenaan.

Artikel-artikel tersebut adalah,

ARTIKEL 1: Mengimbau : Ramadhan 1432, 1433 dan 1434

ARTIKEL 2: Ku Tahu Hatimu Terluka

ARTIKEL 3: Doa & Harapan Di Penghujung Ramadhan

Kepada para pembaca yang telah membaca artikel yang disebutkan di atas, ambil maklum bahawa fakta dan kenyataan yang tertulis dalam artikel berkenaan sudah lagi tidak terpakai dan tidak sah berkuatkuasa pada 19 Ogos 2013.

Maaf atas sebarang kesulitan. Terima kasih.

– AUDI FALIQ IBRAHIM –

Author: Audi Faliq Ibrahim

Executive at Yayasan Basmi Kemiskinan. Alumni of International Islamic University Malaysia. An old soul and #INTJ.

2 thoughts on “Penarikan Semula Artikel-Artikel”

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s